İ.K. Politikası ve Yönetim Prensiplerimiz

  • Fırsat eşitliği ile çalışanlarımızın tüm haklarını koruruz.
  • Çalışanların bilgi düzeylerini arttırır, sürekli gelişmelerini sağlamak için eğitime önem veririz.
  • Çalışanların katılımını arttırmak için tüm ekip çalışmalarında yer almalarına fırsat sunarız.
  • Kariyer planlaması ile adil bir insan gücü planlaması ve organizasyonu sağlarız.
  • Çalışanlarımızı motivasyonlarını arttırmak için ödüllendirir, ödüllendirdiğimiz çalışanlarımızı duyururuz.
  • Çalışanlarımızın kaynaşmasına katkıda bulunan sosyal etkinlikler düzenler ve destekleriz.
  • Adil ücretlendirme ve sosyal haklar olanakları sağlarız.